Trezor T-SAFE
NT 15 / II M

Cena s 20% DPH: 1 444,32 €
Termín dodania: 14 - 21 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
445 × 510 × 440 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
340 × 405 × 315 mm
Objem 43 l
Hmotnosť 165 kg
Kapacita 5 šanonov
Vnútorná
výbava
1 polica
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok MAUER alebo STUV
Bezpečnostná
trieda
II. podľa STN EN 1143-1
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
2 kotvami do steny alebo do podlahy
Konštrukcia
trezoru
dvojplášťová s vnútornou izolačnou výplňou
Konštrukcia
dverí
trojplášťová s vnútornou izolačnou výplňou
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Polica 34,56 €
Vnútorná schránka 148,32 €
Podstavec 95,04 €
Ľavé otváranie dverí 38,88 €
Ľavé otváranie dverí na vnútornej schránke 24,48 €
Mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G alebo M-LOCKS namiesto kľúčového zámku 272,16 €
Elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD alebo M-LOCKS namiesto kľúčového zámku 414,72 €
Prídavný mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G alebo M-LOCKS 210,24 €
Prídavný elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD alebo M-LOCKS 443,52 €
Madlo 53,28 €

Certifikáty