Ohňovzdorné skrine a schránky

Ohňovzdorné schránky a skrine majú uplatnenie všade tam, kde je potrebné chrániť dôležité dokumenty pred poškodením a zneužitím. Slúžia na úschovu predovšetkým dokumentov, šanónov, cenín a drobnej hotovosti. Obsah trezora je pred ohňom chránený po dobu 16, 30, 60 alebo až 120 minút (v závislosti od typu). Poskytujú bezpečnosť voči ohňu, sálavému teplu, vlhkosti, dymu a plynom, a taktiež nepovolanému prístupu.

Sú testované v Štátnych inštitútoch a skúšobniach v extrémnych podmienkach pri teplotách vyšších ako 900°C. Ohňovzdornosť pre papierové dokumenty je presne definovaná, a to tak, že teplota vo vnútri trezora nesmie prekročiť 150 - 170°C, pri ktorých dochádza k poškodeniu papiera. Trezory sú certifikované na ohňovzdornosť podľa celoeurópskej platnej normy EN 1047-1 na stupne S 60 P (testovaná odolnosť 60 minút proti ohňu pre dokumenty) a S 120 P (testovaná odolnosť 120 minút proti ohňu pre dokumenty), prípadne majú protokol zo skúšky požiarnej odolnosti.

Bezpečnostné zaradenie

Sú vyrábané buď ako len ohňovzdorné skrine bez bezpečnostnej klasifikácie, alebo ako bezpečnostné ohňovzdorné schránky v zmysle EN 14450.

Konštrukcia

Majú dvoj alebo viacplášťovú konštrukciu vyplnenú špeciálnou zmesou. Väčšina materiálov použitá na výrobu trezorov je z recyklovateľného materiálu. Trezory sa uzatvárajú jednostranným alebo trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Mechanizmus zámkov je chránený proti odvŕtaniu mangánovými kalenými doskami.

Zámky

Ohňovzdorné schránky a skrine majú rôzne možnosti uzamykania a sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B, C alebo D.

  • Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i.

  • Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

    Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

  • Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a iných.