Podlahové trezory

Podlahové trezory sú konštrukčne podobné stenovým trezorom s tým rozdielom, že sa osádzajú do podlahy. Veľkou výhodou podlahových trezorov je, že sa dajú v miestnosti dobre ukryť.

Bezpečnostné zaradenie

Trezory sú certifikované podľa normy STN EN 1143–1 na 0. a I. bezpečnostnú triedu. Sú vhodné na úschovu menšej peňažnej hotovosti, šperkov, cenín, osobných zbraní, cenných papierov a ďalších predmetov, ktoré majú pre majiteľa hodnotu. V trezoroch môžete uchovávať aj dokumenty, vrátane dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, a to do stupňa utajenia Dôverné alebo Tajné.

Konštrukcia

Majú jednoplášťovú konštrukciu korpusu s dvojplášťovými dverami. Dvere sa v prípade trezorov v 0. bezpečnostnej triede uzatvárajú rozvorovým mechanizmom iba do jednej strany, trezory v I. bezpečnostnej triede sa zabezpečujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu pancierovým oceľovým plechom prípadne špeciálnymi kalenými oceľovými doskami. Trezory sú vybavené špeciálnym držadlom na otváranie dverí a zabezpečovacím mechanizmom proti samovoľnému zatvoreniu dverí. Trezory majú po obvode vystupujúci rám, na ktorý sa ukladá krycí plech, ktorý chráni zámok a držadlo dverí.

Inštalácia

Podlahové trezory je potrebné zamurovať do podlahy. Pre trezor treba pripraviť otvor väčší od osádzaného trezora minimálne o 100 mm na každú stranu. Do neho sa trezor osadí. Všetky strany sa spevnia oceľovou výstuhou a zalejú vysokopevnostným betónom. Ubezpečte sa, že miestom, na ktoré chcete trezor osadiť, nevedú inžinierske siete ani iné rozvody, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri montáži nezabudnite na dostatočnú izoláciu, aby sa v trezore netvoril vodný kondenzát (je vhodné použiť napríklad 3-centimetrovú vrstvu polystyrénu). Pozor, podlahové trezory nie sú vodeodolné!

Zámky

Podlahové trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B alebo C.