Podlahové trezory
Spell SB - SBF

Bezpečnostná trieda: 0. alebo I. podľa STN EN 1143-1

Trezory slovenskej výroby a kvalitnej konštrukcie, prevedením sú určené na zamurovanie do podlahy.

Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvoru sú chránené proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory typu SBF 01 a modely SBF 02 - 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný zaisťovací mechanizmus, ostatné trezory sa zaisťujú rozvorovým mechanizmom do troch strán.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
SBF 01 240 × 320 × 245 180 × 260 × 152 7 17 - / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBF 01 kľúčový trezorový zámok 0. / - 333,00 €
SBF 01 MK mechanická kombinácia 0. / - 420,00 €
SBF 01 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 572,04 €
SBF 01 EN elektronická kombinácia M-LOCKS 0. / - 492,96 €
SBF 02 300 × 405 × 315 240 × 345 × 222 18 27 - / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBF 02 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 420,96 €
SBF 02 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 492,96 €
SBF 02 MK mechanická kombinácia 0. / - 483,00 €
SBF 02 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 528,96 €
SBF 02 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 573,96 €
SBF 02 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 636,96 €
SBF 02 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 587,04 €
SBF 02 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 674,04 €
SBF 03 425 × 405 × 390 365 × 345 × 297 37 38 - / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBF 03 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 489,00 €
SBF 03 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 561,00 €
SBF 03 MK mechanická kombinácia 0. / - 551,04 €
SBF 03 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 594,96 €
SBF 03 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 639,96 €
SBF 03 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 702,96 €
SBF 03 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 653,04 €
SBF 03 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 741,96 €
SBF 03 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 710,04 €
SBF 04 560 × 405 × 390 500 × 345 × 297 51 47 - / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBF 04 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 548,04 €
SBF 04 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 620,04 €
SBF 04 MK mechanická kombinácia 0. / - 609,96 €
SBF 04 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 656,04 €
SBF 04 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 699,00 €
SBF 04 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 762,00 €
SBF 04 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 713,04 €
SBF 04 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 801,00 €
SBF 04 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 768,96 €