Obchodné a servisné zastúpenia

Tiež má výhradné autorizované servisné zastúpenie:

 • slovenských výrobcov trezorov: J.M.ELEKTRONICS a.s.; TB s.r.o. (VOSKED s.r.o.)
 • slovinského výrobcu trezorov STARPRIM a ohňovzdorných skríň: PRIMAT d.d.
 • českého výrobcu trezorovej techniky a bankovej techniky: P-KOVO Brno, s.r.o.
 • švajčiarskeho výrobcu elektronických kombinačných zámkov PAXOS: KABA AG

Ďalej má autorizované servisné zastúpenie:

 • slovenských výrobcov trezorov: WERTHEIM Safes Ltd.; SPELL SB s.r.o.; EK s.r.o.
 • českých výrobcov trezorov: KOVONA a. s; KOVOPLAST a.s.; T-SAFE s.r.o.
 • zahraničných výrobcov trezorov a skríň: KASO, ROSENGREENS; FORMAT
 • zahraničných výrobcov trezorových zámkov a kombinácií: MAUER od firmy Kaba Mauer GmbH;
 • S&G od firmy Sargent and Greenleaf; PAXOS; KROMMER; WITTKOPP od firmy Carl Wittkopp GmbH & Co. KG; LA GARD od firmy LA GARD Locks BV; NL LOCK od firmy KG Group; STUV od firmy Steinbach & Vollmann GmbH & Co KG Schloß –und Beschlägefabrik
 • českého výrobcu bezpečnostných kufríkov a tašiek PLCHOT s.r.o.
 • výrobcu bezpečnostných dverí: SHERLOCK

Núdzové otváranie trezorov a komorových trezorov

Otváranie trezorov sa vykonáva dvoma spôsobmi

 • trezor sa otvorí bez poškodenia
 • trezor sa musí otvoriť s poškodením a následne je vykonaná je oprava

Oprava trezorov a komorových trezorov po otvorení

Oprava trezorov sa vykonáva dvoma spôsobmi

 • oprava trezoru bez zachovania bezpečnostnej triedy – oprava sa vykonáva lacnejším spôsobom, ale trezor nespĺňa pôvodné požiadavky skúšobne
 • oprava trezoru so zachovaním bezpečnostnej triedy – oprava je finančne náročnejšia ale zabezpečí, že trezor má rovnaké parametre ako nový. K tejto oprave sa na požiadanie dokladá certifikát na zacelenie trezorov

Oprava a repasácia starých trezorov

Každý repasovaný trezor je originál vzhľadom na špecifické požiadavky klienta. Klientovi poskytuje informácie ako trezor vyzeral v originály a má možnosť vlastnej voľby dizajnu a farby.

Profylaktické prehliadky trezorov, komorových trezorov a MTZ

Spoločnosť vykonáva kontrolu, vyčistenie a premazanie uzamykacích systémov a rozvorových mechanizmov a navrhuje potrebné výmeny. Klient získa na základe profylaktickej prehliadky informácie o technickom stave zariadenia. Spoločnosť navrhuje potrebné výmeny opotrebovaných komponentov. Klient sa na základe správy vie rozhodnúť, či jednotlivé súčiastky vymení alebo nie.

Výmena, oprava a montáž trezorových zámkov a kombinácií

Vykonávame opravu, výmenu, montáž a dodatočné dorobenie trezorových zámkov, mechanických a elektronických kombinácii od výrobcov MAUER od firmy Kaba Mauer GmbH; S&G od firmy Sargent and Greenleaf; PAXOS; KROMMER; WITTKOPP od firmy Carl Wittkopp GmbH & Co. KG; LA GARD od firmy LA GARD Locks BV; NL LOCK od firmy KG Group; STUV od firmy Steinbach & Vollmann GmbH & Co KG Schloß –und Beschlägefabrik.

Výroba náhradných kľúčov k trezorom

V prípade straty trezorového kľúča na základe objednávky a náhradného kľúča spoločnosť vyrobí kópiu kľúča prípadne výroba trezorových kľúčov podľa dodaných trezorových zámkov. V prípade nadmerného opotrebenia zámku navrhne výmenu prípadne spôsob repasácie zámku.

Doprava

Spoločnosť zabezpečuje dopravu trezorov a bankovej techniky v rámci celej SR, prípadne okolitých štátov bez obmedzenia váhy.

Sťahovanie

Spoločnosť vykonáva sťahovanie trezorov, bankovej techniky a bremien po rovine, v rámci budovy s prekonaním schodov, poschodí. V prípade nevhodných podmienok na sťahovanie po budove spoločnosť zabezpečí sťahovanie prostredníctvom ťažkej a špeciálnej techniky.

Kotvenie trezorov, zamurovávanie trezorov

Kotvenie trezorov sa vykonáva do steny alebo podlahy podľa povahy budovy a miesta inštalácie. V zmysle normy EN je kotvenie povinné pre trezory s hmotnosťou do 1000 kg.

Zamurovávanie trezorov sa vykonáva pri stenových a podlahových trezoroch. Je veľmi dôležité vybrať správne miesto inštalácie, aby boli dodržané všetky požiadavky normy.

Montáž bezpečnostných dverí

Montáž bezpečnostných dverí zabezpečuje spoločnosť vlastnými školenými zamestnancami, ktorí podliehajú prísnemu výberu a sú viazaní mlčanlivosťou. Cena montáže bezpečnostných dverí sa stanoví na základe obhliadky a konkrétnej situácie. Doba montáže je závislá od náročnosti montáže a trvá cca 4-8 hodín.

Spoločnosť ponúka na výber široký sortiment bezpečnostných vložiek a kovaní. Medzi služby ktoré sú poskytované pri montáži bezpečnostných dverí patrí aj odvoz a likvidácia starých dverí a zárubní.

Montáž bezpečnostných fólií, termálnych a protislnečných fólií

Spoločnosť vykonáva inštaláciu bezpečnostných, termálnych a protislnečných fólií v rámci celej SR. Fólie sa inštalujú z vnútornej strany okien a ich inštalácia si vyžaduje bezprašné a čisté prostredie. Po nainštalovaní sa fólia stáva súčasťou okna.

Montáž bezpečnostných kovaní, zámkov a uzamykacích systémov

Spoločnosť vykonáva montáž zámkov, kovaní a uzamykacích systémov rôznych výrobcov v rámci Bratislavského kraja.

Montáž bezpečnostných mreží

Montáž bezpečnostných mreží sa vykonáva v zmysle schválených technologických postupov. Mreže sa montujú z exteriérovej strany, z interiérovej strany budovy na predelenie priestorov alebo chodieb, pripadne ako samostatne stojace klietky.

Montáž trezorových stien

Montáž trezorových stien sa vykonáva za účelom zvýšenia bezpečnosti chráneného priestoru, prípadne za účelom zabezpečenia požiarnej odolnosti vybratého priestoru.

Montáž komorových trezorov a panic room

Spoločnosť vykonáva montáž a demontáž komorových trezorov a panic room vlastnými zamestnancami, ktorí podliehajú prísnemu výberu a sú viazaní mlčanlivosťou. Súčasťou montáže, pri splnení všetkých požiadaviek na montáž spoločnosť zabezpečí vydanie certifikátu.