Spell SB - Typový rad YETY G

Nábytkové trezory
Spell SB - YETY G

Bezpečnostná trieda: II. podľa STN EN 1143–1

Sú nové inovované slovenské výrobky, vyššej bezpečnosti, ktoré sú odľahčenej trojplášťovej konštrukcie a s novým dizajnom.

Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvorový mechanizmus sú chránené proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory sa zaisťujú trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Medzi plášťami trezoru je špeciálna bezpečnostná výplň.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
YETY G 700 × 480 × 450 600 × 400 × 340 82 145 1 / 5
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY G kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 1 436,00 €
YETY G KK 2 × kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 1 548,00 €
YETY G MK mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 1 687,00 €
YETY G KMK kľúč + mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 1 618,00 €
YETY G EL elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 1 762,00 €
YETY G EN elektronická kombinácia M-LOCKS II. / 4 (PT) 1 599,00 €
YETY G KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 1 704,00 €
YETY G KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS II. / 4 (PT) 1 672,00 €
YETY G7 850 × 480 × 450 750 × 400 × 340 102 175 1 / 10
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY G7 kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 1 777,00 €
YETY G7 KK 2 × kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 1 875,00 €
YETY G7 MK mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 1 890,00 €
YETY G7 KMK kľúč + mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 1 959,00 €
YETY G7 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 1 966,00 €
YETY G7 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 2 035,00 €
YETY G9 1000 × 560 × 500 900 × 480 × 390 168 240 2 / 12
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY G9 kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 2 186,00 €
YETY G9 KK 2 × kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 2 284,00 €
YETY G9 MK mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 2 299,00 €
YETY G9 KMK kľúč + mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 2 371,00 €
YETY G9 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 2 375,00 €
YETY G9 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 2 444,00 €
YETY G11 1200 × 560 × 500 1100 × 480 × 390 206 270 2 / 18
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY G11 kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 2 470,00 €
YETY G11 KK 2 × kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 2 568,00 €
YETY G11 MK mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 2 582,00 €
YETY G11 KMK kľúč + mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 2 652,00 €
YETY G11 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 2 657,00 €
YETY G11 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 2 728,00 €
YETY G13 1500 × 640 × 560 1400 × 560 × 450 353 375 3 / 28
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY G13 kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 3 279,00 €
YETY G13 KK 2 × kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 3 380,00 €
YETY G13 MK mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 3 395,00 €
YETY G13 KMK kľúč + mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 3 464,00 €
YETY G13 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 3 471,00 €
YETY G13 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 3 540,00 €
YETY G15 1850 × 720 × 560 1750 × 640 × 450 504 490 4 / 40
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
YETY G15 kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 4 048,00 €
YETY G15 KK 2 × kľúčový trezorový zámok II. / 4 (PT) 4 171,00 €
YETY G15 MK mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 4 161,00 €
YETY G15 KMK kľúč + mechanická kombinácia II. / 4 (PT) 4 230,00 €
YETY G15 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 4 237,00 €
YETY G15 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic II. / 4 (PT) 4 306,00 €