Fotografia nie je k dispozícii

Nábytkový ohňovzdorný trezor Chubbsafes
DUOGUARD I-150

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 3 109,00 €
Termín dodania: 7 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
875 × 600 × 561 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
775 × 500 × 386 mm
Objem 150 l
Hmotnosť 212 kg
Kapacita 12 šanonov
Vnútorná
výbava
2 police
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok CAWI, MAUER, STUV, SG
Bezpečnostná
trieda
I. podľa STN EN 1143-1
Požiarna
odolnosť
na papierové dokumenty stupňa S 60 P - 60 minút podľa EN 1047-1 alebo NT Fire 017
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
1 kotvou do podlahy
Konštrukcia
trezoru
viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
Konštrukcia
dverí
viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou