Trezor Spell SB
YETY W7

Cena s 20% DPH: 952,00 €
Termín dodania: 7 - 14 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
844 × 474 × 413 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
750 × 400 × 340 mm
Objem 102 l
Hmotnosť 79 kg
Kapacita 10 šanonov
Vnútorná
výbava
1 polica
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok MAUER
Bezpečnostná
trieda
I. podľa STN EN 1143-1
Certifikát
NBÚ
Typ 3 (TAJNÉ); SS1=3 body
Konštrukcia
trezoru
jednoplášťová z oceľového plechu
Konštrukcia
dverí
dvojplášťová s medzistenovou výplňou
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Certifikáty