Spell SB - Typový rad SBW

Stenové trezory
Spell SB - SBW

Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143-1

Slovenské výrobky kvalitnej konštrukcie, svojím prevedením sú určené na zamurovanie do steny. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
SBW 01 240 × 320 × 205 180 × 260 × 152 7 14 1 / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 01 kľúčový trezorový zámok 0. / - 281,00 €
SBW 01 MK mechanická kombinácia 0. / - 366,00 €
SBW 01 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 519,00 €
SBW 01 EN elektronická kombinácia M-LOCKS 0. / - 441,00 €
SBW 02 300 × 405 × 275 240 × 345 × 222 18 23 1 / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 02 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 362,00 €
SBW 02 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 434,00 €
SBW 02 MK mechanická kombinácia 0. / - 424,00 €
SBW 02 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 470,00 €
SBW 02 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 515,00 €
SBW 02 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 576,00 €
SBW 02 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 526,00 €
SBW 02 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 612,00 €
SBW 03 425 × 405 × 350 365 × 345 × 297 37 31 1 / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 03 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 417,00 €
SBW 03 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 489,00 €
SBW 03 MK mechanická kombinácia 0. / - 479,00 €
SBW 03 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 525,00 €
SBW 03 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 569,00 €
SBW 03 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 631,00 €
SBW 03 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 581,00 €
SBW 03 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 670,00 €
SBW 03 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 638,00 €
SBW 04 560 × 405 × 350 500 × 345 × 297 51 38 1 / 4
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 04 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 467,00 €
SBW 04 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 539,00 €
SBW 04 MK mechanická kombinácia 0. / - 529,00 €
SBW 04 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 574,00 €
SBW 04 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 620,00 €
SBW 04 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 682,00 €
SBW 04 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 631,00 €
SBW 04 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 720,00 €
SBW 04 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 689,00 €