Spell SB - Typový rad SBW

Stenové trezory
Spell SB - SBW

Bezpečnostná trieda: I. podľa STN EN 1143-1

Slovenské výrobky kvalitnej konštrukcie, svojím prevedením sú určené na zamurovanie do steny. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závory sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu.

Modely

Model Vonk. rozmery
v × š × h (mm)
Vnút. rozmery
v × š × h (mm)
Objem
(l)
Hmotnosť
(kg)
Počet
políc / šanonov
SBW 01 240 × 320 × 205 180 × 260 × 152 7 14 1 / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 01 kľúčový trezorový zámok 0. / - 241,92 €
SBW 01 MK mechanická kombinácia 0. / - 300,96 €
SBW 01 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 470,88 €
SBW 01 EN elektronická kombinácia M-LOCKS 0. / - 397,44 €
SBW 02 300 × 405 × 275 240 × 345 × 222 18 23 1 / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 02 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 300,96 €
SBW 02 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 360,00 €
SBW 02 MK mechanická kombinácia 0. / - 336,96 €
SBW 02 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 374,40 €
SBW 02 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 430,56 €
SBW 02 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 504,00 €
SBW 02 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 462,24 €
SBW 02 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 542,88 €
SBW 03 425 × 405 × 350 365 × 345 × 297 37 31 1 / 0
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 03 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 335,52 €
SBW 03 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 393,12 €
SBW 03 MK mechanická kombinácia 0. / - 371,52 €
SBW 03 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 408,96 €
SBW 03 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 463,68 €
SBW 03 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 538,56 €
SBW 03 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 496,80 €
SBW 03 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 577,44 €
SBW 03 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 554,40 €
SBW 04 560 × 405 × 350 500 × 345 × 297 51 38 1 / 4
Prevedenie Zámkový systém Bezpečnostná
trieda / NBÚ
Cena
SBW 04 kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 368,64 €
SBW 04 KK 2 × kľúčový trezorový zámok I. / 3 (T) 427,68 €
SBW 04 MK mechanická kombinácia 0. / - 404,64 €
SBW 04 MKN trojcestná mechanická kombinácia I. / 3 (T) 442,08 €
SBW 04 KMK kľúč + mechanická kombinácia I. / 3 (T) 496,80 €
SBW 04 EL elektronická kombinácia LA GARD Basic 0. / - 573,12 €
SBW 04 EN elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 529,92 €
SBW 04 KEL kľúč + elektronická kombinácia LA GARD Basic I. / 3 (T) 610,56 €
SBW 04 KEN kľúč + elektronická kombinácia M-LOCKS I. / 3 (T) 587,52 €