Stenový trezor Spell SB
SBW 02 KEL

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 563,04 €
Termín dodania: 7 - 14 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
300 × 405 × 275 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
240 × 345 × 222 mm
Objem 18 l
Hmotnosť 23 kg
Vnútorná
výbava
1 polica
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok MAUER a elektronický kombinačný zámok LA GARD Basic
Bezpečnostná
trieda
I. podľa STN EN 1143-1
Certifikát
NBÚ
Typ 3 (TAJNÉ); SS1=3 body
Kotvenie
trezoru
2 kotvami do steny alebo do podlahy
Konštrukcia
trezoru
dvojplášťová z oceľových plechov s vnútornou izolačnou výplňou
Konštrukcia
dverí
dvojplášťová s vnútornou izolačnou výplňou
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Certifikáty