Bezpečnostná schránka Safetronics
ZSL 17 LG

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 262,00 €
Termín dodania: 7 - 28 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
170 × 315 × 250 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
165 × 310 × 196 mm
Objem 10 l
Hmotnosť 10 kg
Vnútorná
výbava
žiadna
Zámkový
systém
mechanický kombinačný zámok LA GARD
Bezpečnostná
trieda
S1 podľa STN EN 14450
Certifikát
NBÚ
Typ 1 (VYHRADENÉ); SS1=1 body
Kotvenie
schránky
2 kotvami do steny, prípadne podlahy
Konštrukcia
trezoru
jednoplášťová
Konštrukcia
dverí
dvojplášťová
Zaistenie
dverí
dvojbodový uzatvárací mechanizmus