Ohňovzdorný trezor FORMAT
Paper Star Plus 4

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 4 182,00 €
Termín dodania: 21 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
1670 × 940 × 681 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
1367 × 737 × 453 mm
Objem 456 l
Hmotnosť 648 kg
Kapacita 36 šanonov
Vnútorná
výbava
3 police
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok RKL (prestaviteľný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G
Bezpečnostná
trieda
I. podľa STN EN 1143-1
Požiarna
odolnosť
na 120 minút podľa EN 1047-1, stupeň S 120 P (prípadne s data vložkou stupeň S 120 DIS)
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
1 - 2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
štvorplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
Konštrukcia
dverí
štvorplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
Zaistenie
dverí
štvorstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Vnútorná schránka 177,00 €
Výsuvná polica 217,56 €
Mechanický kombinačný zámok LA GARD 216,00 €
Elektronický kombinačný zámok MAUER 571,56 €
Elektronický kombinačný zámok LA GARD 453,00 €

Certifikáty