Ohňovzdorný trezor FORMAT
Paper Star Light 3

Farebné prevedenie:
Cena s 20% DPH: 675,00 €
Termín dodania: 14 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
450 × 505 × 450 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
360 × 408 × 304 mm
Objem 45 l
Hmotnosť 77 kg
Kapacita 5 šanonov
Vnútorná
výbava
1 polica
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok MAUER
Bezpečnostná
trieda
S2 podľa STN EN 14450
Požiarna
odolnosť
na 30 minút podľa EN 15659, stupeň LFS 30
Certifikát
NBÚ
-
Kotvenie
trezoru
1 - 2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
trezoru
dvojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
Konštrukcia
dverí
trojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Vnútorná schránka jednodverová 42,00 €
Elektronický kombinačný zámok LA GARD alebo M-LOCKS 216,00 €