Ohňovzdorná skriňa Safetronics
NTO 61 M

Cena s 20% DPH: 654,36 €
Termín dodania: 14 - 42 dní

Technické parametre

Vonk. rozmery
v × š × h
652 × 435 × 442 mm
Vnút. rozmery
v × š × h
540 × 320 × 295 mm
Objem 51 l
Hmotnosť 125 kg
Kapacita 4 šanony
Vnútorná
výbava
1 polica
Zámkový
systém
kľúčový trezorový zámok MAUER
Bezpečnostná
trieda
-
Požiarna
odolnosť
Certifikát na ohňovzdornosť – S 60 P – v príprave!
Kotvenie
trezoru
1 - 2 kotvami do podlahy
Konštrukcia
korpusu
dvojplášťová a trojplášťová so špeciálnymi ohňovzdornými výplňami
Konštrukcia
dverí
dvojplášťová a trojplášťová so špeciálnymi ohňovzdornými výplňami
Zaistenie
dverí
trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

Doplnková výbava

Vnútorná schránka 132,12 €